Share on FacebookShare on FacebookShare on Google+

Permeabilite Deneyi

Deneyin Amacı: Geçirimlilik diğer adıyla Permeabilite Deneyi, zeminlerin geçirgenlik katsayılarının belirlenmesine ilişkin bir deneydir. 

a) Düşen Seviyeli Permeabilite

b) Sabit Seviyeli Permeabilite 

Kullanılan Aletler: • Manometre tüpler • Çelik cetvel • Vanalar • Plastik hortumlar • Kıskaçlar • Permeabilite hücresi • Su tankı 

Düşen Seviyeli Permeabilite : Orta ve az geçirimli olarak adlandırılan killi veya siltli zeminlerde uygulanmaktadır. Borularda ki su seviyesi deney sonuna kadar belirli bir noktadan belirli bir noktaya kadar düşmesi saptanır. Bu seviye çelik cetvel yardımıyla ölçülür. Numunenin doygun hale geçmesi için su basıncı altında belirli bir süre beklemek gerekir. Numune doygun hale geçtikten sonra yani numune üzerinden su akışı göründükten sonra, vana açılarak boru içerisindeki suyun yükselmesi beklenir. Su yükseldikten sonra su akış vanası kapatılarak boru içerisindeki suyun zemin içerisinden geçerek ne kadar sürede, hangi miktarda, su düştüğü gözlemlenir. Bu arada çıkış hortumundan dereceli kaba toplanan su miktarı ölçülür.Sabit Seviyeli Permeabilite : Büyük geçirgenlik gösteren kumlu ya da çakıllı zeminlerde uygulanmaktadır.

Depodaki su sürekli sabit tutularak borular yardımıyla numuneden geçen su miktarı belli bir süre içinde dereceli kapta toplanarak ölçülür. Belli bir zaman tutulur. Bu zaman içerisinde dereceli kapta ne kadar su  toplandıysa permeabilite hücresi içindeki malzemenin permeabilite katsayısı hesaplanır.Yazıya Yorum Yapın..