Share on FacebookShare on FacebookShare on Google+

Agregaların sınıflandırılması ve numune alma

DENEYİN AMACI: Agrega yığının tamamının özelliklerini ve sınıfını belirleyecek biçimde agrega yığınından numune alınmasının öğrenilmesi.

 DENEYDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

-Terazi                        -Bakkal Küreği                 

     

DENEYİN YAPILIŞI

            Agregayı yığının ortasından karıştırarak numune alınır.10 farklı ve orta noktalarından alınır.10 çuval alınır.Numune  azaltılır elek analiz için .Bu işleme çeyrekleme denir.Sonra malzeme 105 C deki etüvde 24 saat tutularak agregalar içindeki nem azaltılır.Sonra etüvden çıkan malzeme ölçülür.

DENEYİN SONUÇLARI

            Bu  şekilde agrega yığınından en uygun numune örnekleri alınır. Bu alınan örneklere göre , yığındaki ortalama nem miktarı , dane çapı gibi değerler elde edilir. 


Yazıya Yorum Yapın..